Colecciones Digitales

Colecciones Digitales. Descargar ebooks gratis en español

Busca tu Libro...

Hemos encontrado un total de 39 libros para tu busqueda....
Cardiología clínica

Cardiología clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 926

La cardiologia està subjecta a una constant evolució que és determinada per diversos factors d'índole científica i social. Entre ells es troba el creixement exponencial de la informació relacionada amb les malalties cardiovasculars, que inclou els resultats de múltiples assaigs clínics. Aquests estudis aporten proves sobre l'eficàcia dels procediments diagnòstics i terapèutics que ens ajuden a resoldre els problemes clínics plantejats pels pacients. I per a això és necessari disposar de la informació més rellevant, i situar-la adequadament en una visió de conjunt que forma part de la carcassa sobre la qual construïm els nostres raonaments. Cardiologia clínica mostra el panorama actual dels estudis sobre les malalties cardiovasculars i proporciona una visió general de l'especialitat, no és només una eina per a estudiants i especialistes en formació, sinó també per a metges i cardiòlegs que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre aquestes malalties. Aquesta obra, coordinada per Francisco Javier Chorro Gascó i Roberto García Civera, professors titulars de Cardiologia, i per Vicente López Merino, catedràtic de Cardiologia, tots ells de la...

Electrocardiografía en la práctica clínica

Electrocardiografía en la práctica clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 330

Desde sus inicios, a comienzos del siglo XX, la electrocardiografía se ha desarrollado y difundido progresivamente hasta devenir un instrumento imprescindible para el diagnóstico de gran variedad de enfermedades. Su conocimiento es básico para el ejercicio de la medicina, no sólo de cardiólogos sino también de internistas, médicos de familia, generalistas, médicos de los servicios de urgencia, intensivistas, anestesistas, especialistas en medicina deportiva y, en general, cualquier profesional que pretenda comprender y aplicar adecuadamente el lenguaje diagnóstico. 'Electrocardiografía en la práctica clínica' se estructura de tal modo que, tras una exposición de las bases teóricas de cada tema estudiado, se aporta un soporte amplio de ejemplos con la intención de situar esta técnica en la realidad cotidiana de la práctica clínica.

La Facultad de Medicina de Valencia. Cinco siglos de historia

La Facultad de Medicina de Valencia. Cinco siglos de historia

Autor: Josep Lluís Barona Vilar

Número de Páginas: 384

Toda sociedad necesita articularse a partir de instituciones que favorezcan el crecimiento y desarrollo de sus personas, así como su bienestar. Así, las enseñanzas de la medicina como disciplina orientada a la formación en el cuidado de las personas han formado parte del desarrollo de todas las sociedades a lo largo de la historia desde perspectivas formativas basadas en la relación directa entre maestro y aprendiz. “La Facultad de Medicina de València. Cinco siglos de historia”, constituye una recopilación necesaria para analizar y poner en valor las aportaciones que nuestra Facultad de Medicina ha hecho en los diferentes ámbitos de formación, asistencial, de investigación y lo que actualmente denominamos transferencia de conocimiento, pero también de su contribución al desarrollo de nuestra sociedad.

Ecocardiografía-Doppler

Ecocardiografía-Doppler

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 488

Coordinada pel professor Francisco Javier Chorro Gascó, catedràtic de Medicina de la Universitat de València, aquesta obra és fruit de la participació d'un ampli nombre d'autors que utilitzen la tècnica en centres hospitalaris valencians i que, basant-se en la seua experiència en diferents camps de la cardiologia, incloent la pediàtrica, aporten una visió actual de la utilitat de l'ecocardiografia-Doppler en el diagnòstic de la cardiopaties. En ella s'aborden des dels fonaments teòrics fins als avanços més recents relacionats amb el seguiment dels marcadors acústics. Es presenten així mateix els diversos procediments utilitzats per obtenir la informació, incloent les diferents finestres, maneres i tècniques. L'obra va dirigida a tots aquells que desitgin disposar d'una visió pràctica i actualitzada d'aquesta tècnica diagnòstica.

Historia de la revolución de República de Colombia en la América meridional

Historia de la revolución de República de Colombia en la América meridional

Autor: José Manuel Restrepo

Coleccion de documentos relativos á la vida pública del libertador de Colombia y del Perú Simon Bolívar, para servir á la historia de la independencia del Suramérica

Coleccion de documentos relativos á la vida pública del libertador de Colombia y del Perú Simon Bolívar, para servir á la historia de la independencia del Suramérica

Autor: Simón Bolívar

Coleccion de documentos relativos á la vida pública del libertador ... Simon Bolívar

Coleccion de documentos relativos á la vida pública del libertador ... Simon Bolívar

Autor: Simón Bolívar

Fundamentos de electrónica analógica

Fundamentos de electrónica analógica

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 402

Les qüestions fonamentals d'electrònica analògica són tractades extensament en aquest llibre, que pot servir com a manual en els primers cursos d'Enginyeria. S'aborden els temes de senyals, sistemes i components analògics bàsics, semiconductors, díodes i transistors, amplificadors de petit senyal amb BJT i FET, amplificadors diferencials i operacionals, així com fonts d'alimentació i reguladors.

Análisis de circuitos

Análisis de circuitos

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 288

Els principis bàsics i les eines de treball fonamentals de l'anàlisi de circuits i teoria de xarxes lineals s'exposen en aquest llibre d'una manera senzilla però amb el rigor i la lògica imprescindibles en un manual docent. l'estructura del llibre permet avançar gradualment i tractar temes com els senyals, les lleis de Kirchhoff o les xarxes amb tres i quatre terminals, per arribar a conceptes de corrent alterna, transitòria i anàlisi espectral. Tots els capítols inclouen una mostra de problemes resolts.

Fundamentos de bioquímica

Fundamentos de bioquímica

Autor: Carme Bañó Aracil , Mercè Pamblanco Rodríguez , Juli Peretó Magraner , Ramon Sendra Pérez

Número de Páginas: 376

La bioquímica és una forma d'estudi de la biologia, aquella que tracta de desvelar els secrets moleculars de la vida. Els conceptes bioquímics bàsics són fonamentals per a estudiants tan diversos com els de biologia, medicina, biotecnologia, química, farmàcia, nutrició humana o enginyeria agrònoma. Aquest llibre es planteja com un curs introductori a la bioquímicca i presenta la relació estructura-funció en biomacromolècules, la bioenergètica i el metabolisme intermediari. Els exemples de coordinació i integració metabòlica, de patologia molecular o d'evolució bioquímica ajuden a relacionar les idees i els conceptes exposats. Els autors són professors titulars del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València. Juli Peretó (Alzira, 1958) és membre de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans i s'interessa per l'origen de la vida i l'evolució del metabolisme. La investigació de Ramon Sendra (Gandia, 1962) i Mercè Pamblanco (València, 1953) se centra en les modificacions químiques de la cromatina com a...

Odontología en pacientes especiales

Odontología en pacientes especiales

Autor: Andrés Plaza Costa , Francisco Javier Silvestre Donat

Número de Páginas: 314

Este libro sobre odontología en pacientes especiales es fruto de la experiencia en la asistencia, la investigación y la docencia en el manejo clínico odontológico de este tipo de pacientes. El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina han logrado una mayor esperanza de vida en personas con alteraciones sistémicas críticas, en discapacitados físicos y psíquicos y en personas con edades muy avanzadas. Estos colectivos de pacientes con características especiales plantean la necesidad, desde el punto de vista odontológico, de una atención específica con el uso de procedimientos clínicos y técnicas peculiares. Existe cada vez mayor número de pacientes con enfermedades sistémicas crónicas, sometidos a tratamientos médicos complejos y comprometidos, o en pacientes discapacitados psíquicos que requieren de una asistencia odontológica eficaz, segura y de calidad. Es por esta necesidad de formación especializada por lo que realizamos este libro, tanto para el odontólogo general como para el estudiante de grado y de postgrado de odontología.

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Autor: Manuel Sanchis I Marco

Número de Páginas: 300

Un objetivo ha regulado la redacción de este trabajo: facilitar los elementos teóricos necesarios para aprender a leer y analizar la información económica española sobre los que se asienta nuestra organización social. A ello une el propósito de desvelar las falacias que se entretejen en el día a día del devenir económico de España. En todo ello, podemos escuchar el latido vivo de los principios asociados al desarrollo del proyecto Bolonia ya que se presente asociado a una página WWW (http://av.adeit-uv.es/av/libros/), constituyendo otro de los aspectos que marcan esta propuesta al potenciar su funcionalidad docente.

Nutrición básica humana

Nutrición básica humana

Autor: José Miguel Soriano Del Castillo

Número de Páginas: 428

Els coneixements bàsics de la Nutrició aplicada a l'ésser humà permeten assentar les bases de les modificacions dietètiques i d'estil de vida necessàries per aconseguir l'estat de salut òptim. Aquesta ciència va començar a ressorgir en les últimes dècades del segle XX, obrint-nos els ulls a la importància que té la ingesta dietètica en la regulació de les defenses de l'individu, així com en el risc de desenvolupar malalties agudes o cròniques, ja que sis de les deu causes de mort més comunes en el món, incloent-hi la malaltia cardiovascular, el càncer i la diabetis, tenen el seu origen en l'alimentació.

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Autor: José F. Pertusa Grau

Número de Páginas: 352

La anàlisi de la imatge és una tècnica complexa que exigeix per al seu estudi un plantejament eminentment pràctic i que es beneficia de l'avanç dels mitjans informàtics per a l'obtenció de dades quantitatives en imatges microscòpiques i macroscòpiques. El present manual està dirigit a un públic ampli: des del curiós que processa imatges per a fer-les més belles o il·lustratives, a qui l'autor li mostra les tècniques bàsiques de millora i tractament d'imatges; els qui necessiten proveir-se de dades numèriques a partir d'imatges, i que trobaran diverses tècniques per a la identificació d'objectes a mesurar en una imatge (segmentació) mitjançant la detallada descripció de mètodes manuals i informàtics dels corresponents paràmetres; i fins aquells qui han de fer front a la interpretació del món tridimensional a partir de seccions bidimensionals, per als qui, sense cap dubte, resultarà d'utilitat l'eficaç descripció dels principis i mètodes de l'estereologia.

Teoría del conocimiento

Teoría del conocimiento

Autor: Josep Lluís Blasco , Tobies Grimaltos

Número de Páginas: 226

Aproximación sistemática y actualizada a los problemas filosóficos que plantea el conocimiento humano, dividida en cinco grandes apartados: método, definición y posibilidades de conocimiento, justificación, base empírica del conocimiento y relación entre semántica y epistemología. El libro de J. L. Blasco y T. Grimaltos aporta una exposición clara y rigurosa de la epistemología contemporánea.

Un curso de números

Un curso de números

Autor: Gabriel Navarro Ortega

Número de Páginas: 124

Els números exerceixen una fascinació general, no només entre els matemàtics. La teoria de números, que en temps de Fermat va ser considerada com un simple entreteniment, ha passat a ser un dels pilars fonamentals de les matemàtiques, amb aplicacions tan sorprenents com la seguretat en Internet. Un curs de números ofereix una senzilla introducció a la teoria més elemental de números, exposada amb claredat des d'una perspectiva algebraica. Gabriel Navarro és un especialista en teoria de grups finits reconegut internacionalment. Autor d'un bon nombre de treballs d'investigació i dels llibres Characters and Blocks of Finite Groups (Cambridge University Press, 1998) i Un curs d'àlgebra (PUV, 2002), va ser Primer Premi Nacional de Matemàtiques i becari postdoctoral Fulbright en el Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley (Califòrnia). Ha estat professor del Departament de Matemàtiques de la University of Wisconsin-Madison, així com de la University of Florida (EUA). Actualment és catedràtic d'Àlgebra de la Universitat de València.

Astronomía fundamental

Astronomía fundamental

Autor: David Galadí Enríquez , Enric Marco Soler , Vicent Josep Martínez García , Joan Antoni Miralles Torres

Número de Páginas: 320

L'astronomia és la ciència més antiga. L'ésser humà s'ha sentit fascinat des de sempre pel firmament estrellat, i ha estudiat els astres amb interès i dedicació, cercant-hi sempre els recursos més adequats. Astronomía funamental, encara que no és un treball de divulgació, constitueix una introducció accessible i molt constructiva als grans temes de l'astrofísica i la cosmologia. Presenta una descripció lúcida del contingut de l'univers conegut, des dels astres del Sistema Solar a les estrelles i les galàxies. La claredat en l'exposició, així com la fluïdesa i l'amenitat del discurs emprat, fan que la lectura d'aquest llibre siga tot un plaer per al lector. Les il.lustracions, tant les que evoquen aportacions significatives de la història de l'astronomia, com les elaborades pels autors o les obtingudes mitjançant telescopis o sondes espacials, s'articulen amb el text de tal manera que es converteixen en un element essencial de l'exposició. Sens dubte, aquest llibre servirà d'estímul per a despertar noves vocacions en una ciència tan antiga i, alhora, tan actual com és l'astronomia. La present edició, traducció i ampliació de la que es va publicar l'any...

Filosofía de la mente (2a ed.)

Filosofía de la mente (2a ed.)

Autor: Carlos J. Moya Espí

Número de Páginas: 242

La filosofía de la mente, la reflexión sobre la naturaleza de lo mental y sus relaciones con el mundo físico y el comportamiento, han experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del siglo pasado. Esta obra pretende introducir al lector en las cuestiones centrales de la filosofía de la mente, ofreciéndole una guía clara y accesible de este intrincado territorio. El libro está dividido en tres partes. La primera y más extensa aborda el llamado «problema mente/cuerpo» y presenta y discute distintas propuestas para resolverlo. La segunda trata la cuestión del objeto o el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias o los deseos. La tercera se ocupa de las relaciones entre la mente y el comportamiento, avanzando así hacia la filosofía de la acción. Esta obra será de utilidad tanto para estudiantes universitarios de primeros cursos como para el lector culto interesado en la reflexión filosófica de la mente.

Sin imagen

Memoria del plan de trabajo a desarrollar en la Cátedra de Cardiología... para concursar al cuerpo de catedráticos numerarios de la Universidad y Cátedra de la misma denominación

Número de Páginas: 540
Documentos historicos del Peru en las epocas del coloniaje despues de la conquista y de la independencia hasta la presente

Documentos historicos del Peru en las epocas del coloniaje despues de la conquista y de la independencia hasta la presente

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Autor: Ángel López García

Número de Páginas: 403

El presente libro ha sido concebido como un elemento auxiliar para el estudiante que se inicia en el ámbito de la lingüística, tanto general como aplicada. Está organizado en dos partes: lingüística interna y lingüística externa. Como tratado sobre los métodos de lingüística y, al mismo tiempo, compendio de lingüística descriptiva, su objetivo es el de procurar que el alumno descubra las cosas por sí mismo, preparándole para que sepa cómo hacerlo.

Conocimiento y lenguaje

Conocimiento y lenguaje

Autor: Beatriz Gallardo Paúls

Número de Páginas: 544

Este manual de lingüística pretende salir al paso de las exigencias que plantean las titulaciones universitarias en el marco de la integración europea. Las nuevas directrices sobre planes de estudios aconsejan la elaboración de textos que faciliten el trabajo autónomo del estudiante, y que sean capaces de ofrecer simultáneamente enfoques teóricos y aplicados de las disciplinas científicas. En este libro los autores aúnan los contenidos tradicionales de la teoría gramatical con las perspectivas de aplicación que requiere, cada vez más, el mercado de trabajo, añadiendo además a cada capítulo ejercicios y sugerencias de lectura. Como se apunta en el prólogo, el volumen pretende ser «más un libro para leer que para estudiar, y, sobre todo, aspira a ser un libro para motivar». Los aspectos tratados dan cuenta de la naturaleza pluridisciplinar del lenguaje, y han sido desarrollados pensando en asignaturas troncales de los actuales planes de estudio de traducción e interpretación, filología y logopedia, pero también como complemento de otro tipo de módulos optativos de esas mismas titulaciones. Los autores de este libro proceden del Colegio de México (Luis...

Filosofía de la mente

Filosofía de la mente

Autor: Carlos J. Moya

Número de Páginas: 237

Se abordan las cuestiones centrales de la filosofía de la mente: el problema mente-cuerpo, el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias y los deseos, y las relaciones entre la mente y el comportamiento.

Toxicología clínica

Toxicología clínica

Autor: Ramón Bataller Sifre

Número de Páginas: 266

Cada vez son más acuciantes los problemas derivados de la intoxicación, en sus más variadas formas. El alcohol, el tabaco y las drogas en general constituyen la fuente principal de este problema, que en algunos puntos del mundo alcanza las dimensiones de una epidemia. A este cúmulo de productos clásicos de intoxicación, cabe añadir otros que no por menos conocidos se muestran necesariamente innocuos. La generalización del consumo incontrolado y sin prescripción médica de psicofármacos y de antibióticos, la nefasta utilización de plaguicidas, la ingestión de alimentos aparentemente saludables y la mala administración de productos domésticos e industriales han agravado los perjuicios derivados de estas substancias. Todo ello ha provocado una demanda urgente de respuestas de carácter clínico entre los profesionales que se dedican a atajar las consecuencias de todo tipo de intoxicaciones. 'Toxicología clínica' está especialmente dirigido a los médicos y a los estudiantes de medicina, y, por su incidencia social, resultará de gran interés también para un público amplio. Además, proporcionará, gracias a su carácter interdisciplinario y polivalente, una...

Ultimos libros en descarga

Libros reeditados